Toepassingen

Afgelegen locaties
Inbraakgevoelige objecten
Vitale infrastructuur
Waardevolle opslag
Gevaarlijke opslag
Beperkte aandacht voor onderhoud
Vandalisme gevoelige omgevingen
Invloed van de natuur