Inbraakbeveiliging

Bij het bouwkundig beveiligen van gebouwen en apparaten zoekt men producten die een aanwijsbare bijdrage leveren aan het voorkomen van ongewenste toegang tot objecten. Dit in tegenstelling tot elektronische beveiliging, waar het gaat om het signaleren, alarmeren en eventueel registreren van de inbraakpoging.

Kwalificaties door onafhankelijke instanties op het gebied van inbraakwerendheid zijn in Nederland veelal gebaseerd op het daderprofiel van een "gelegenheidsinbreker". Voor de nieuwbouw van woningen worden middels het Bouwbesluit standaard eisen gesteld aan de minimale inbraakwerendheid. Voor professionele en industriële omgevingen ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de eigenaar en beheerder.

In professionele en industriële omgevingen is het risico van doelgerichte inbraakpogingen groter. Een aantrekkelijkere buit en een aantrekkelijkere locatie van het object verhogen de kans. Aanvullende maatregelen kunnen dan gewenst zijn.