Wat is het probleem?

Sloten en cilinders bevatten kleine mechanische onderdelen. Ze zijn relatief kwetsbaar voor (destructieve) manipulatie, vandalisme en storingen.

Traditionele mechanische cilinders worden op zeer grote schaal toegepast in sluitsystemen voor gebouwen en apparaten. Het beveiligingsniveau van mechanische systemen loopt echter terug vanaf het moment van ingebruikname. Er verdwijnen sleutels en er bestaat kans op ongewenste duplicaten. Passende maatregelen binnen een mechanisch sluitsysteem zijn lastig te nemen.

Elektronische cilinders bieden meer flexibiliteit in het beheer. Tegelijkertijd zijn deze, met name in buitenomgevingen, weer gevoeliger voor storingen.